Resevillkor

Hos oss på Nya Detur är du i trygga händer. Vi har över 30 års erfarenhet av att arrangera charterresor och följer givetvis EU:s paketresedirektiv.


Detur Sverige
C/O  Aventurarejser APS
CVR 41 95 88 04
E-post: info@detur.se
Telefon: 040-636 80 70


Detur Sverige är ett varumärke registrerat i det danska företaget Aventurarejser ApS med CVR: 41958804.
Detur Sverige är en förmedlare av resor, åt den tekniska researrangören, Aventuraholidays ehf, Sólvallagötu 14, 101 Reykjavík, Island
Våra resevillkor är baserade på "lagen om paketresor och kombinerade researrangemang" och allmän isländsk lagstiftning. Även fokus på kombinationen av resetjänster, som kallaspaketresa jfr EU-direktiv 2015/2302. Vi erbjuder i allmänhet paketresor och dessa resor omfattas av alla EU-rättigheter för paketresor. Det innebär till exempel att vi som researrangör måste säkerställa en korrekt leverans av hela paketresan. Samtidigt säljer vi också bara flyg eller bara själva vistelsen, som då inte är en paketresa. Därför har vi också lagt till villkoren för dessa delar, som inte utgör en paketresa. Allt detta för att vi som researrangör ska säkerställa att du är väl informerad i samband med ditt köp av en resa hos oss och eventuella krav som kan riktas mot oss. Vi har givetvis ställt en resegaranti, vilket går under den Isländska resegarantifonden KLICKA HÄR med Licensnummer 2020-007.  Detta skydd krävs enligt lag och gäller för paketresor. Så vidare du inte bara till exempel har köpt en flygbiljett utan hotell, eller tvärtom bara hotell utan flygbiljett etc. För mer information i allmänhet och om paketresor hänvisar vi till EU-direktivet 2015/2302 samt "Lagen om paketresor och sammanlänkade researrangemang”

 

Godkännande och bindning: Inledningsvis skickar vi ett mail med din "Bokningsförfrågan" till dig som en bekräftelse på  att vi har fått din förfrågan och ditt betalningsåtagande etc. Så snart resan är bekräftad från vår sida skickar vi en bokningsbekräftelse. Vi brukar göra detta mycket snabbt därefter och vanligtvis inom högst 24 timmar. Köpet är därför inte slutgiltigt förrän du får en Bokningsbekräftelse, där vi även bifogar en faktura. Vid mottagandet av bokningsbekräftelsen och fakturan har vi ett bindande avtal, förutsatt att dina betalningar görs i tid. Observera att du på din begäran också bekräftar att all information är korrekt och att våra resevillkor, information är allmänt accepterad. OBS: Vi förbehåller oss rätten att avboka och återbetala en bokning om priset är felaktigt på grund av ett tekniskt fel som ligger utanför vår kontroll.

1. Reseförsäkring: 
Om du inte redan har en reseförsäkring rekommenderar vi att du tecknar en reseförsäkring som kan täcka dig under din resa. Reseförsäkringen kan täcka kostnaderna för vård och hemtransport och därmed komplettera det gula danska sjukförsäkringskortet eller det blå EU-sjukförsäkringskortet. Det är viktigt att du ser till att du har den nödvändiga täckningen för din resa. Kontakta ditt eget försäkringsbolag eller ett reseförsäkringsbolag. 

2. Avbeställningsskydd:
På samma sätt rekommenderar vi också ett avbeställningsskydd, som kan täcka innan du åker. De flesta försäkringsbolag (om inte alla) kräver att avbeställningsskyddet måste bokas innan resan bokas och innan någon betalning av resan görs. Kontakta ditt eget försäkringsbolag eller kontrollera om detta redan ingår i din hem eller kortförsäkring - på bokningsbekräftelsen finns även möjlighet att köpa till både avbeställningsskydd och reseförsäkring, via vår partner "Gouda Reseförsäkring".
Huvudresenär: På bokningen anges en huvudresenär som också betalar för resan och som därmed ses i vårt perspektiv som ägare av resan. Det är alltså bara denna person som kan ändra eller avbryta och det är bara denna person vi kan kommunicera med. Eventuell återbetalning av det betalda beloppet kommer att göras till samma person.

3. Ditt ansvar gällande informationen:
Som resedeltagare är du ansvarig för att kontrollera informationen i bokningen och annan information stämmer. Det är ditt ansvar att informera oss så snart det upptäcks. Observera att det kan tillkomma en avgift eller att en helt ny beställning krävs och att pengarna går förlorade. Till exempel måste namnen på alla resedeltagare i bokningen alltid vara identiska med namnet i passet. Under 18 år: Om du är under 18 år och vill resa utan förälder eller vårdnadshavare som resedeltagare måste vi ha en försäkran från dina föräldrar eller vårdnadshavare att du har tillstånd för resan. Det är dock inte nödvändigt om din förälder eller vårdnadshavare köper resan och du är en resedeltagare.

Våra priser är dynamiska och kan ändras kontinuerligt och är också beroende av det aktuella utbudet när ni söker.  

1. Flyg och transport: 
Om inget annat anges ingår flygöverföringen från och till de listade flygplatserna, liksom flygplatsskatter och passagerarskatter i priset. Anslutningsflyg ingår endast som en del av resan om de säljs tillsammans med paketresan eller flygbiljetten som en del av den.

Transport på destinationen till och från boende (transfer): Ingår inte som standard. På vissa destinationer är det möjligt att köpa till när du bokar resan.

2. Boende: 
Om du har köpt med boende beräknas våra priser vanligtvis per person för 2 personer i dubbelrum, hotell eller lägenhet. Det kommer att finnas tillägg för ett rum eller lägenhet för endast 1 person. I bokningen anges vilken pension som ingår eller köps. Om ingen pension nämns är den utan pension. I allmänhet ingår vanligtvis inte alla faciliteter som minigolf, tennis, solstolar, kassaskåp, Wifi etc. i priset för resan. Du måste därför räkna med att betala extra för detta.

3. Miljöskatt:
På flera olika destinationer har myndigheterna infört en "Miljöskatt", som vi som resebolag tyvärr inte får ha med i priset.  Det är hotellen själva som måste ta ut skatten från alla gäster och beloppet går därmed till olika miljöprojekt, utveckling av infrastruktur etc. på destinationen.  Beloppet beräknas utifrån hotellets officiella kategori, antal nätter och antal rum/personer. Vi skriver mer om beloppet på vår hemsida i menyn Reseinformation/Min bokning och Min resa

4. Övriga utgifter:
Kostnader för vaccinationer, visum, pass, försäkring, olika tillstånd etc. ingår inte i priset och det är ditt ansvar som resedeltagare att säkerställa det aktuella behovet etc. Se mer i avsnitt 8.

Om inget annat anges på din bokning gäller följande betalningsvillkor vid bokning av en resa med mer än 42 dagar till avresa

1. Deposition: 
Charter: En deposition på 2500:- per person erläggs vid bokningstillfället
Reguljära paketresor: Ett belopp motsvarande 60% av resans totalpris, erläggs vid bokningstillfället.
Om depositionen inte betalas i tid upphör erbjudandet från vår sida.

2. Slutbetalning: 
Skall vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa.
Om beloppet inte betalas i tid kommer bokningen att betraktas som avbokad utan giltigt skäl och resan kommer att avbokas utan återbetalning av depositionen.

Vid bokning med mindre än 42 dagar till avresa Hela beloppet erläggs direkt vid bokningstillfället.

Vi förbehåller oss rätten att göra en prisändring i totalpriset om det till exempel beror på nya eller ändrade skatter, tullar, avgifter samt stigande bränslepriser eller ändrade växelkurser etc. Detta gäller oavsett om resan är betald eller inte. Om till exempel en passagerarskatt ökar med 100 svenska kronor höjs det totala priset med motsvarande belopp. Kunden ska informeras om eventuella prishöjningar och orsakerna till dem så snart som möjligt och senast 20 dagar före paketresans början genom skriftlig anmälan till den adress som resenären angav vid köpet av resan eller senare. Om vi höjer totalpriset med mer än 8% kan du välja att avboka resan och få beloppet återbetalt. Om du vill avboka måste denna information göras skriftligen till oss via e-post info@Detur.se senast 5 dagar efter att du har mottagit prishöjningen. Vi återbetalar pengarna så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att vi har mottagit e-postmeddelandet. Om vi inte får skriftlig information om avbokning inom 5 dagar anser vi att ändringen är accepterad. På samma sätt, om direkta skatter eller skatter som åläggs oss tas bort eller reduceras, är vi också ansvariga om detta påverkar din resa och därmed redan ingår i det totala priset. I detta sammanhang har vi rätt att minska beloppet med våra kostnader, vilket måste dokumenteras på din begäran.

A. På begäran av researrangören
Researrangören har rätt att göra ändringar i resan, som vanligtvis måste beskrivas som triviala. Om researrangören å andra sidan är skyldig att väsentligt ändra en av de väsentliga egenskaperna hos resetjänsterna före paketresans början, kan resenären antingen acceptera ändringen eller säga upp avtalet utan att ådra sig några avgifter i detta avseende. Arrangören ska utan onödigt dröjsmål på ett tydligt,begripligt och tydligt sätt informera resenären om de föreslagna ändringarna och om hur priset på paketresan påverkas. Dessutom ska resenären ges en rimlig tidsfrist för resenären att informera researrangören om sitt beslut och att underlåtenhet att informera researrangören inom den angivna tiden innebär att resenären anses ha accepterat ändringen.

Dessutom kan arrangören ge resenären ett erbjudande om ett ersättningspaket. Om resenären accepterar de föreslagna ändringarna eller samtycker till att delta i ett ersättningspaket och detta leder till en lägre kvalitet eller ett lägre värde på ersättningspaketet, har resenären rätt till en proportionell sänkning av priset. Om resenären väljer att säga upp avtalet har resenären rätt att utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter uppsägningen få tillbaka alla belopp som betalats enligt avtalet Dessutom kan resenären, beroende på omständigheterna,

ha rätt till ersättning för eventuell ekonomisk förlust, såvida det inte beror på kundens egna omständigheter eller oundvikliga eller extraordinära omständigheter utanför researrangörens kontroll,
se nedan.
Researrangören kan säga upp avtalet om paketresa om antalet personer som har anmält sig till paketresan är mindre än [det minimum som anges i avtalet]. Researrangören ska underrätta resenären om uppsägningen inom den tid som anges i avtalet, dock senast  

•  20 dagar före paketresans början, om resan varar mer än 6 dagar,
•  7 dagar före paketresans början om resan varar mellan 2 och 6 dagar, eller
•  48 timmar före paketresans början om resan varar mindre än 2 dagar.

Dessutom kan researrangören säga upp avtalet om paketresa om researrangören på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter är förhindrad att fullgöra avtalet och researrangören informerar resenären om uppsägningen av avtalet utan onödigt dröjsmål och innan paketresan påbörjas. I sådana fall har resenären rätt till återbetalning av alla belopp som betalats enligt avtalet utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter uppsägningen. Resenären har dock inte rätt till ersättning. Om kunden vill göra anspråk på grund av ändringen, ska kunden meddela researrangören så snart som möjligt efter det att kunden har informerats om ändringen eller avbokningen. Kundens underlåtenhet kan påverka behandlingen av anspråket.

B. Ändringar och avbokning på kundens begäran
1. Ändringar
Om kunden efter betalning av depositionen och/eller resans pris vill göra ändringar med avseende på avreseort, restid, destination, hotell, resedeltagare etc., och förutsatt att researrangören bekräftar att en sådan ändring är möjlig, gäller följande regler:

Om ändringar av resor som anmälts till researrangören och bekräftats av researrangören senast 42 dagar före den ursprungligen överenskomna resdagen, har researrangören rätt att ta ut en ändringsavgift. Ändringsavgiften beräknas utifrån det merarbete och de kostnader som förändringen medför, dock minst 500 DKK per person.  Eventuella prisskillnader från priset vid köptillfället kommer att debiteras eller återbetalas till kunden. 
Ändringsavgiften betalas samtidigt som eller omedelbart efter ändringen, så att åtminstone hela depositionen har betalats på resan. Ändringar såsom ovanstående, som meddelas researrangören och bekräftas av detta senare än XX dagar före den ursprungligen överenskomna resdagen, har researrangören rätt att överväga avbokning (se nedan) och ny registrering. Vid ändring av en resa för vilken en 3: e, 4: e, 5: e eller 6: e person rabatt / extra sängrabatt eller tilläggsavgift har debiterats för enkelrum eller dubbelrum som enkelrum: Se nedan under 2c.

2. Avbokning
2a). Kunden har rätt att avboka resan före avresa. I sådana fall får researrangören ta ut en rimlig, standardiserad avbokningsavgift som bestäms med beaktande av tidpunkten för avbokningen och paketresans art. Kunden ska informeras om sådana villkor både före och vid ingåendet av reseavtalet.

2b). Resenären får också ställa in en resa före resans början om det vid resmålet eller i omedelbar närhet uppstår oundvikliga och extraordinära omständigheter som väsentligt påverkar leveransen av paketresan eller transporten av passagerare till destinationen. Om UD, Folkhälsomyndigheten eller annan liknande, lämplig myndighet avråder från resor till det aktuella området under innevarande semesterperiod, anses villkoren för avbokning normalt vara uppfyllda. Vidare anses förutsättningarna för beställarens ångerrätt som huvudregel vara uppfyllda om händelsen i fråga annars visar sig vara tillräckligt dokumenterad på ett tillräckligt objektivt sätt. Ångerrätten kan inte åberopas om kunden var medveten om händelsen i fråga vid tidpunkten för avtalets ingående eller om händelsen var allmänt känd. Vid avbokning har resenären rätt till återbetalning av alla belopp som betalats enligt avtalet. Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att resenären ställt in resan.

2c). Om en slutlig betald resa för vilken en 3: e, 4: e, 5: e eller 6: e person rabatt/extrabäddsrabatt har beviljats ändras eller avbokas av resenären, kommer det betalade beloppet att återbetalas minus rabatten för 3: e, 4: e, 5: e respektive 6: e person samt andra avdrag och avgifter. Om resan inte betalas i sin helhet höjs priset för övriga resenärer med rabatten. Detsamma gäller även om en avbokning eller ändring innebär att kunden därefter måste ha ett enkelrum eller ett dubbelrum som enkelrum.

Särskilda regler kan gälla för att ändra och ställa in gruppresor.

3. Överlåtelse av resan
Resenären får överlämna paketresan till den som uppfyller avtalets samtliga villkor, förutsatt att resenären har underrättat researrangören om överlåtelsen inom skälig tid och senast 7 dagar före resans början.  

Resenären av paketresan och den paketresa som anförtrotts ska båda vara ansvariga för betalning av eventuella utestående belopp och för alla rimliga och verifierbara kostnader till följd av överföringen.

Försäkringar kan inte överlåtas.

C. Avbeställningsskydd
Innan avtalet ingås ska arrangören informera om möjligheten att teckna avbeställningsskydd hos ett försäkringsbolag (se avsnitt 1 Beställning - Avbeställningsskydd).

Researrangören är skyldig att genomföra resan i enlighet med förfrågningsunderlaget, webbplatsen och resehandlingen. Arrangörens skyldighet gäller för alla tjänster som ingår i avtalet, inklusive de som tillhandahålls av andra parter än resebyrån. Information i resebyråns förfrågningsunderlag och på hemsidan är bindande för resebyrån. Researrangören kan dock ändra informationen i förfrågningsunderlaget och på webbplatsen innan reseavtalet ingås, förutsatt att kunden tydligt informeras om ändringarna innan reseavtalet ingås. 

Om särskilda överenskommelser har överenskommit mellan resebyrån och resenären som avviker från de villkor som anges i förfrågningsunderlaget och på hemsidan gäller dessa endast i den mån de finns på resehandlingen eller på annat sätt tydligt kan dokumenteras.
Punkt 5.1 Fel i paketresan

Ett fel i resan föreligger om resenären inte får de tjänster som anges i resehandlingen genom förfrågningsunderlaget, webbplatsen eller särskilda avtal med researrangören, eller om tjänsterna är av sämre kvalitet än vad som avtalats eller säkerställts.
Oegentligheter som allmänt betraktas som bagatellartade skall dock inte betraktas som fel. Det bör noteras att researrangören har rätt att ställa in planerade utflykter utan ansvar om de inte stöds tillräckligt.
Det anses inte heller vara ett fel på resan att väder- och temperaturförhållandena på bestämmelseorten avviker från det vanliga, och inte heller anses förhållanden som väsentligen beror på resenärens egen vårdslöshet utgöra en defekt på resan.  Om resenären vill åberopa ett fel i paketresan ska resenären informera researrangören så snart som möjligt efter det att resenären har upptäckt felet.
Vid fel på paketresan kan resenären kräva att researrangören åtgärdar felet, såvida detta inte är omöjligt eller skulle medföra oproportionerliga kostnader för researrangören, med beaktande av bristens omfattning och de berörda resetjänsternas värde. Om resenären kan kräva ersättning och om researrangören inte åtgärdar felet inom en skälig tid som resenären bestämmer, kan resenären själv åtgärda felet och kräva ersättning för nödvändiga kostnader. Resenären kan underlåta att fastställa en tidsfrist om researrangören vägrar att åtgärda felet eller om omedelbar åtgärd krävs.
Om avhjälpande åtgärder inte kan begäras av de skäl som anges ovan, har resenären rätt till ett proportionellt prisavdrag eller, i förekommande fall, ersättning för direkt och hänförlig ekonomisk förlust.
Om en väsentlig del av de avtalade resetjänsterna inte kan tillhandahållas, ska researrangören kostnadsfritt erbjuda resenären alternativa resetjänster av så långt det är möjligt likvärdiga eller av högre kvalitet än avtalat.

Om de alternativa resetjänster som erbjuds leder till att paketresan är av lägre kvalitet än avtalat, har resenären rätt till ett proportionellt prisavdrag, om inte felet beror på resenärens egna förhållanden.
Resenären får endast vägra att erbjuda alternativa resetjänster om de inte utgör en tjänst som är likvärdig med avtalet eller om den proportionella minskning som erbjuds är otillräcklig.
Om researrangören inte kan erbjuda alternativa resetjänster, eller om resenären vägrar att erbjuda de resetjänster som erbjuds på grund av låg kvalitet, kan resenären kräva en proportionell nedsättning och, i förekommande fall, ersättning för direkt ekonomisk förlust.
Om det finns betydande brister och paketresan omfattar persontransport, har resenären rätt att utan onödigt dröjsmål låta researrangören skicka hem resenären med ett transportmedel som motsvarar det som överenskommits utan kostnad för resenären. Om ett fel väsentligt påverkar paketresan och researrangören inte har avhjälpt den inom en rimlig tid som resenären bestämmer, kan resenären säga upp avtalet om paketresan.
Om resenären säger upp avtalet ska researrangören återbetala alla belopp som betalats enligt avtalet, med avdrag för ett belopp som motsvarar paketresans värde till kunden. Om resenären
säger upp avtalet och paketresan omfattar persontransport, har resenären rätt att låta researrangören ordna så att resenären utan onödigt dröjsmål bli hemskickad med ett transportmedel som motsvarar det avtalade utan kostnad för resenären.
Resenären har rätt till ersättning från researrangören för den ekonomiska skada som resenären lidit till följd av ett fel, om inte felet beror på  

•  resenärens egna förhållanden,
•  en obehörig tredje part och är oförutsebar eller oundviklig eller
•  oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Om felet har orsakat resenären betydande olägenhet, kan ersättning betalas till resenären, såvida inte felet beror på något av de skäl som anges ovan.
Om skyldigheten att betala ersättning till en tjänsteleverantör som tillhandahåller en resetjänst begränsas av internationella konventioner som är bindande för unionen, gäller samma begränsningar för arrangörens ansvar.

Om ansvaret för en tjänsteleverantör som tillhandahåller en resetjänst inte begränsas av internationella konventioner, får den ersättning som en researrangör ska betala enligt dessa regler begränsas i paketreseavtalet. Kompensationen kan dock inte begränsas till mindre än tre gånger paketets totala pris.
Ersättning för personskada och uppsåtligen eller av oaktsamhet får dock inte begränsas.
Den ersättning som researrangören är skyldig att betala enligt dessa regler ska begränsas, i enlighet med Warszawakonventionen från 1929 om vissa enhetliga regler för internationell lufttransport, i de fall den är tillämplig på tjänsteleverantörens ansvar för den defekta delen av paketresan.

Rätten till kompensation eller proportionell nedsättning enligt denna lag påverkar inte resenärens rättigheter enligt EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter (förordning 261/2004) och skadeståndsansvar vid persontransporter samt enligt internationella konventioner.  Om resenären har fått ersättning eller proportionell nedsättning
i enlighet med sådana bestämmelser och internationella konventioner, dras det mottagna beloppet av från ersättningen eller den proportionella nedsättning som beviljats enligt paketreselagen.

Alla ankomsttider som anges i förfrågningsunderlaget, på hemsidan och i resehandlingen m.m. måste anses förväntade. Researrangören kan inte hållas ansvarig för förluster och olägenheter som orsakas av mindre avvikelser från de angivna ankomsttiderna.
Researrangören ger ingen ersättning för olägenheter på grund av leveransfel på hotell, inklusive tillfälliga avbrott i t.ex. varmvatten, värme och luftkonditionering. Ersättning beviljas inte heller om simhallar och liknande anläggningar tillfälligt är ur bruk på grund av nödvändiga reparationer eller underhållsarbeten. Slutligen frånsäger sig researrangören allt ansvar för informationen i hotellens egna broschyrer. 
Om de lokala hälsomyndigheterna beslutar att resenären på grund av sjukdom, epidemi eller liknande Om resmålet måste stanna kvar på sitt rum eller på hotellet under delar av semestervistelsen, anses detta inte vara ett fel som researrangören ska ersätta eller är ansvarig för. Detta gäller oavsett om hälsomyndigheternas beslut beror på resenärers eller andras omständigheter.
På samma sätt ansvarar researrangören inte för några extra kostnader för utökat boende och eventuell catering eller för efterföljande returresa, om detta är i enlighet med reseavtalet, om de lokala hälsomyndigheternas riktlinjer har krävt detta.
Researrangören är dock skyldig att i denna situation ge resenären nödvändiga tjänster och praktisk hjälp.
Resenären ansvarar för värdesaker och pengar som han har med sig och för att förvara dessa under semestern. Researrangören ansvarar inte för värdesaker som förlorats från hotellkassaskåp eller liknande.

För svenska flygbolag och andra flygbolag med operativ licens utfärdad i EU finns det ingen begränsning i händelse av att en passagerare avlider, drabbas av kroppsskada, hälsa i en olycka ombord, vid ombordstigning eller avstigning från en av sina flygplan.

Sådana företag ska inte vara skyldiga att betala mer än ett belopp i lokal valuta motsvarande SDR (Special Drawing Rights) 113 000 om företaget kan bevisa att skadan inte orsakades av uppsåtlig eller vårdslös handling eller underlåtenhet av transportören eller hans anställda eller hans agenter, eller skadan orsakades enbart av en tredje parts avsiktliga eller försumliga handling. Företaget kan dock helt eller delvis befrias från ansvar om passageraren uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar eller bidrar till olyckan. I händelse av en olycka kommer företaget att göra en förskottsbetalning för att täcka omedelbara kostnader inom 15 dagar efter identifieringen av den berättigade personen. Vid dödsfall får ett preliminärt belopp inte understiga ett belopp som motsvarar 16 000 SDR. Företaget förbehåller sig rätten att kräva tillbaka sådan betalning i händelse av att mottagaren felaktigt har rätt till ersättning eller att betalningen överstiger företagets ansvar på grund av mottagarens eller passagerarens vårdslöshet.

Internationella bestämmelser förbjuder transport av farligt gods i incheckat bagage av säkerhetsskäl. För ytterligare information, vänligen kontakta flygbolaget eller researrangören.

1. Bagage och annat material:
Flygbolagens ansvar om ditt bagage eller annat material förstörs eller förloras är antingen mycket begränsat eller inte närvarande. Som researrangör kan vi inte heller hållas ansvariga för detta, varför vi rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring som även täcker dessa saker.  EU-förordning 261/2004: Flygbolag som är registrerade i ett EU-land omfattas av EU:s förordning (EG) nr 261/2004 om passagerares rättigheter. Eventuella krav gällande denna förordning måste ställas direkt till flygbolaget och därmed inte till oss som researrangör. Som researrangör kan vi inte vid något tillfälle ansvara för denna förordning.

1. Vaccinationer:
Det är ditt ansvar att se till att du har nödvändig kunskap och nödvändiga vaccinationer för att genomföra resan. Som researrangör ansvarar vi inte för några kostnader relaterade till brist på vaccinationer etc. I detta sammanhang kommer det inte att finnas någon återbetalning för den återstående delen av resan, precis som dina extra kostnader är på egen bekostnad. 
Giltigt pass, visum och olika tillstånd: Som med vaccinationer är det också ditt ansvar att se till att dessa saker är i ordning. Inklusive den uppdaterade kunskapen. Utöver informationen från oss rekommenderas bland annat att kolla upp destinationens ambassad och/eller konsulat. Som researrangör är vi inte ansvariga för några kostnader om dessa saker inte finns på plats. I detta sammanhang kommer det inte att finnas någon återbetalning för den återstående delen av resan, precis som dina extra kostnader är på egen bekostnad. 

2. Instruktioner/lagar och regler:
Som resenär är du skyldig att följa de instruktioner och uppföranderegler som fastställts av både oss och våra samarbetspartners. Ombord på ett flygplan är det alltid kaptenen som är den högsta myndigheten, likaså chauffören på bussen. Således kan kaptenen eller föraren välja att släppa av dig om han eller hon anser det nödvändigt på grund av extraordinära omständigheter. Eventuella kostnader som uppstår i ett sådant fall sker på egen bekostnad och vi som researrangör ansvarar inte för detta. Om vi som researrangör inte kan genomföra resten av din resa, inklusive t.ex. boende, flyg etc., kommer det inte att återbetalas för den återstående delen av resan, likaså dina eventuella extra kostnader.

3 Personlig assistans:
Om du som resenär är i behov av assistans för att kunna klara dig på resmålet - måste du resa med någon som kan hjälpa till.  

4. Allmänna ansvarsregler:
Som resenär är du skadeståndsskyldig i enlighet med de allmänna ersättningsreglerna för skada du kan orsaka på egendom som tillhör flygbolagen, vistelseorten, reseguider, researrangör, medresenärer och andra personer etc. i alla avseenden.
*Som resenär är det du som är ansvarig att du har alla dokument som krävs för att genomföra resan - samt att du noggrant läst genom dessa.

5. Sjukdom, olycksfall m.m:
Du som resenär ansvarar för att stå för alla kostnader för sjukhusvistelser, sjukvård, särskild hemtransport m.m. Inklusive alla andra situationer relaterade till olycka, sjukdom etc. under resan. Vi rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring, vilket också nämns i punkt 1.
Ordning. 

6. Flygtider: 
Resenären måste hålla sig informerad med det aktuella flygbolaget, inklusive om det sker någon förändring i förhållande till den tid som anges på reseintyget. Om ägaren inte dyker upp i tid för utflygningen måste du kontakta flygbolaget för att säkerställa att returflygningen är möjlig. Om resenären inte anländer i tid för hemresan förlorar resenären rätten att göra det och måste göra hemresan på egen bekostnad. Researrangören ansvarar inte heller för att resenärer som ordnar sin egen transport till flygplatsen på hemresan checkar in i tid.

7. Avbryta resan:
Om du av någon anledning vill avbryta resan, görs detta på egen bekostnad. Det finns inte heller att finnas någon möjlighet till återbetalning av någon del av resan. 

8. Graviditet:
Om du är gravid finns det regler för hur långt gången du får vara - vissa flygbolag har stränga krav, det är ditt ansvar att undersöka detta med flygbolaget i fråga. 
Anslutningsflyg/Tåg eller annat transportmedel i samband med tidtabellsändringar.
OBS! Att flygtider ALLTID är preliminära och kan ändras av flygbolaget fram till 21 dagar före avresa. Det är därför viktigt att tänka på att alltid boka OMBOKNINGSBARA biljetter om ni tex: bokar Anslutningsflyg eller tåg.

9. Övrigt: 
Det är ditt ansvar att både du och ditt bagage är lämpliga för själva transporten via flyg, buss etc. Inklusive de mått som tillåts för det faktiska bagaget med flygbolaget i fråga.

Om en resenär befinner sig i nödläge under resan ska researrangören utan onödigt dröjsmål assistera, särskilt genom att tillhandahålla information om medicinsk hjälp, lokala myndigheter och konsulärt bistånd och genom att bistå resenären med att genomföra distanskommunikation och ordna alternativa researrangemang.

Om svårigheterna beror på resenärens uppsåtliga eller oaktsamma handlande, har researrangören rätt att ta ut en skälig avgift för sin assistans. Avgiften får inte överstiga researrangörens faktiska kostnader.
Saknade föremål måste sökas omedelbart efter hemkomsten. För att täcka kostnaderna (administration, frakt etc.) för en sökning kan researrangören ta ut en särskild avgift, som betalas oavsett om den begärda artikeln tillhandahålls eller inte.

Eventuella klagomål ska göras till researrangörens personal på resmålet så snart som möjligt efter det att resenären har upptäckt felet för avhjälpande på plats. Underlåtenhet att göra detta kan påverka behandlingen av anspråket. Detta gäller dock inte om researrangören har handlat i strid med gott anseende eller grov vårdslöshet, eller om anspråket beror på skada på resenärens person.

Klagomål om fel eller utelämnanden som inte kunde korrigeras på destinationen bör göras skriftligen till researrangören så snart som möjligt och senast 4 veckor efter resans slut för att snabbt kunna behandla ärendet. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform LÄS MER HÄR.

Slutligen kan ärendet tas upp i domstol eller skiljeförfarande i Danmark. Det är kundens ansvar att lagra all relevant information och information i samband med resan för användning i ett eventuellt klagomål till researrangören.

Researrangören förbehåller sig rätten att göra typografiska fel och eventuella ändringar. Researrangören är dock skyldig att betala ersättning till en resenär som lider skada till följd av fel som orsakats av tekniska fel i researrangörens bokningssystem, såvida inte felet beror på resenären själv eller oundvikliga och extraordinära omständigheter, såsom IT-fel utanför researrangörens kontroll LÄS MER HÄR


 
 

Följ oss på sociala medier 
Klarna Visa MasterCard Trustly
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 
© Detur 2024